100.000 tags – evaluatie van twee maanden Woordentikkertje

Vorige maand berichtten we over de stand van zaken van de eerste maand Woordentikkertje. Inmiddels is het spel alweer twee maanden online en is het dus tijd om wederom de balans op te maken. Er is flink getagd tijdens de afgelopen maand: het aantal tags is in één maand bijna verdrievoudigd van 32.248 naar 100.225!

Bezoekers

In totaal heeft de site de eerste twee maanden bijna 2.200 unieke bezoekers gehad, waarvan een groot deel (21%) via de website van Man bijt hond bij Woordentikkertje terecht komt. Verrassend genoeg vindt een belangrijk segment van de bezoekers het spel via sites waarvan we het niet hadden verwacht: prijsvragenfora! Je kunt namelijk prijzen winnen wanneer je Woordentikkertje speelt, wat een goede motivator blijkt te zijn voor onze spelers.

Gemiddeld blijven bezoekers zo’n 5 minuten op de site en bezoeken ze evenveel pagina’s. Ongeveer een derde van de bezoekers vond het spel zo leuk dat ze nog een keer terug kwamen. Het overgrote deel (93%) komt uit Nederland, maar net als een maand geleden weten onze zuiderburen Woordentikkertje ook met enige regelmaat te vinden.

Tags en spelers

Zoals in de inleiding al werd gezegd is het aantal tags de afgelopen maand explosief gestegen. Medio augustus waren er al ruim 32.000 tags toegevoegd – een mooi cijfer waar we erg trots op waren – vooral omdat het spel nog niet ‘officieel’ is gelanceerd. Hier zijn inmiddels meer dan 60.000 tags bijgekomen, wat betekent dat de database met maar liefst 200% is gegroeid.

De spelers die afkomstig zijn van de prijsvragenfora blijven gemiddeld het langst op de site (bijna 20 minuten) en bezoeken zo’n 14 pagina’s. Hierbij kan aangenomen worden dat een groot deel van deze pagina’s een specifiek spel betreft, aangezien er per spelsessie een aparte pagina wordt aangemaakt. Het aantal geregistreerde spelers heeft zich ten opzichte van de eerste maand bijna verdubbeld. In totaal zijn er nu 161 mensen met een Woordentikkertje account en 276 anonieme spelers.

De meeste tags worden bijgedragen door de geregistreerde spelers. Zij voegden in totaal meer dan 89.000 tags toe, terwijl anonieme spelers er net geen 11.000 bijdroegen. Dit is niet verrassend, aangezien spelers alleen prijzen kunnen winnen als ze een Woordentikkertje account hebben. Het geeft echter duidelijk aan dat hoewel er bijna 2,5 keer meer anonieme spelers zijn, dit niet inhoudt dat zij een evenredig deel bijdragen.

De top tien spelers die de meeste tags toevoegden hebben 57.467 tags bijgedragen – meer dan de helft van het totaal! De nummer één super tagger van Woordentikkertje voegde 11.030 tags toe (meer dan 10% van het totaal is) en scoorde hiermee 393.655 punten.

Pioniertags

In de eerste maand waren er van de 32.248 tags 25.685 zogenaamde pioniertags (80%). Dit zijn tags die door een speler voor het eerst aan een specifieke video worden toegevoegd. Als een pioniertag door een andere speler worden gematcht krijgt de ‘pionier’ 100 extra punten. Dit kan tijdens het spel gebeuren als een tag wordt gematcht met een tegenspeler, maar ook naderhand als een andere speler deze tag in een andere spelsessie toevoegt. Nu zijn er bijna 73.208 van de 100.225 tags pioniertags (73%), waarvan er 14.313 zijn gematcht (14%). Er zijn in verhouding iets minder pionierstags dan in de eerste maand (toen was dit nog 79%). Dit kan verklaard worden uit het feit dat er aan steeds meer video’s tags worden toegevoegd en de kans dus kleiner wordt dat een speler een nieuwe tag introduceert. De pionierende spelers kunnen nog wel even vooruit: er zijn meer dan 11.000 video’s beschikbaar in Woordentikkertje, terwijl er pas met 1.544 video’s daadwerkelijk is gespeeld.

aandeel pionierstags na twee maanden

Spelermatches en thesaurusmatches

Spelers kunnen punten verdienen door tags te matchen. Dit kan op verschillende manieren. Ten eerste is er sprake van een match wanneer twee spelers binnen 10 seconden dezelfde tag invoeren. Naast deze ‘spelermatches’ kunnen spelers ook punten krijgen als hun tags overeenkomen met de persoonsnamen of geografische namen uit GTAA, de thesaurus waar Beeld en Geluid gebruik van maakt voor het beschrijven van haar collecties. In de eerste maand was bijna 38% van de tags een spelermatch (bijna 12.000 van de 32.248 tags). Er waren 1.918 thesaurusmatches, waarvan 257 met persoonsnamen (bijvooorbeeld: Jan Visser) en 1.661 met geografische namen (bijvoorbeeld: Lutjegast).

In totaal zijn er nu 41.330 spelermatches gemaakt – 41% van het totaal aantal tags. Daarnaast zijn er de afgelopen twee maanden 6.568 thesaurusmatches gemaakt, waarvan 2.798 eveneens spelermatches zijn. Van deze thesaurusmatches zijn 837 matches met persoonsnamen en 5.731 matches met geografische namen.

Eerlijk spelen gaat langer mee

We hielden een handmatige steekproef gehouden om te kijken of de nieuwe spelersgolf die (vermoedelijk – én terecht!) speelt om prijzen te winnen geen tags toevoegen die geen betrekking hebben op de video’s. Dit blijkt vooralsnog niet het geval te zijn. Mocht dit toch voorkomen, of worden spelregels op andere wijze creatief ingevuld, dan kan het totale puntenaantal van een speler naar beneden worden bijgesteld om te zorgen dat iedereen net zoveel kans heeft om prijzen te winnen.

Conclusie

Het aantal tags is in de tweede maand Woordentikkertje met een factor drie toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te zijn dat onze spelers graag mooie prijzen willen winnen en omdat ze Man bijt hond een leuk programma vinden. Maar uit de reacties blijkt gelukkig ook dat de spelers het gewoon leuk vinden om Woordentikkertje te spelen!

Geregistreerde spelers voegen veruit het grootste aantal tags toe en het aantal pioniertags neemt nog steeds gestaag toe. Het aantal matches van tags met andere spelers en/of met de thesaurus van Beeld en Geluid verdrievoudigde, hoewel het deel van de tags dat gematcht werd ongeveer gelijk bleef. Voor de komende tijd staan enkele kleine verbeteringen in de pijplijn. We hopen dat het spelplezier van onze spelers daarmee nog groter wordt zodat we de stijgende lijn kunnen doorzetten!